Wij zetten boekhoudkundige en fiscale kennis om in waarde voor onze cliënten.
 

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Een ondernemer moet zijn handen vrij hebben om te doen waar hij goed in is. Een betrouwbare financiële partner is dan ook onmisbaar.
Niet alleen een goede boekhouder die het werk doet waarvoor hij is aangesteld, nee, een échte specialist die met u meedenkt en vooruit kijkt.
Wij dragen graag bij aan uw succes. Wij ondersteunen u met een zeer complete dienstverlening.

BOEKHOUDING

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren die afgestemd is op de aard van uw bedrijf. Niet het leukste werk, maar voor u als ondernemer wel een plicht. Een goede administratie is op maat ingericht op uw onderneming en geeft inzicht in de financiële positie van uw bedrijf.

Wij kunnen uw boekhouding volledig voor u verzorgen. Als administratiekantoor zijn wij de specialist als het gaat om het, conform wet- en regelgeving, voeren van de financiële administratie.

SALARISADMINISTRATIE

Wij adviseren en ondersteunen u op het gebied van personeel.

Uw medewerkers zijn één van de belangrijkste succesfactoren van uw onderneming. Maar wel één waarbij véél komt kijken. Als werkgever dient u te voldoen aan complexe sociale en fiscale wetten, regels en CAO-bepalingen.

Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, sociale verzekeringen, loonbelastingen en CAO’s op de voet. Besteedt u de salarisadministratie uit aan ons, dan mag u er op rekenen dat die voldoet aan de wettelijke eisen en optimaal op uw situatie is toegesneden.

Wij verzorgen uw complete personeels- en salarisadministratie. Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • Het opstellen en beoordelen van diverse arbeidsovereenkomsten
 • Het opstellen en beoordelen van personeelsreglementen
 • Het maken en uitdraaien van loonstroken
 • Het indienen van de aangiften loonheffingen
 • Het verschaffen van jaaropgaven voor uw medewerkers
 • Het adviseren over ontslagprocedures

JAARREKENING

Eén van onze belangrijkste diensten is het samenstellen van de jaarrekening ter afsluiting van een boekjaar. De jaarrekening geeft inzicht in uw onderneming, waaronder uw financiële ontwikkeling, kredietwaardigheid en financiële positie.

Wij zijn de specialist voor het samenstellen en controleren van uw jaarrekening. Wij zijn op de hoogte van alle wettelijke voorschriften en verslaggevingsgrondslagen. In de jaarrekening worden voor u relevante financiële analyses en meerjarenoverzichten opgenomen. De presentatie in het jaarrapport sluit zoveel mogelijk aan op de bijzonderheden van uw onderneming.

De jaarrekening wordt met u besproken. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op het resultaat, maar ook op de consequenties daarvan voor de toekomstige ontwikkelingen.

Indien uw jaarrekening van een accountantsverklaring moet worden voorzien, dan kunnen wij dat uitbesteden aan een accountantskantoor waar wij een samenwerking mee hebben. Wij deponeren uw jaarrekening (indien nodig) ook bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

BELASTINGEN

De fiscale wet- en regelgeving veranderen continu. Het is voor u bijna onmogelijk om op de hoogte te blijven van alle fiscale regels. Dat kunt u aan ons overlaten.
 
Wij volgen de fiscale ontwikkelingen op de voet. Wij weten precies hoe wij de ingewikkelde fiscale aspecten op de juiste wijze moeten interpreteren en toepassen in uw situatie met een optimale fiscale positie als resultaat.

U bent verzekerd van een belastingaangifte die voldoet aan de wettelijke eisen en optimaal op uw situatie is toegesneden. Wij dienen namens onze cliënten de volgende belastingaangiften digitaal in:

 • Aangifte Loonheffing
 • Aangifte Omzetbelasting
 • Aangifte Inkomstenbelasting
 • Aangifte Vennootschapsbelasting
 • Aangifte Dividendbelasting

ADVISERING

Als financiële partner zijn wij vaak voor de cliënt het eerste aanspreekpunt bij complexe zaken zoals start, samenwerking, keuze ondernemingsvorm en verkoop. Deze zaken hebben fiscale, juridische en financiële consequenties. Wij begeleiden en adviseren onze cliënten bij deze trajecten van A t/m Z.


Wij adviseren en begeleiden bij:

 • Oprichting en/of overname van bedrijven
 • Keuze rechtsvorm
 • Aanvraag exploitatievergunning
 • Aanvraag benodigde (gemeentelijke) vergunningen
 • Opstellen ondernemingsplan
 • Financieringsvraagstukken
 • Verkoop van bedrijven
 • Opmaak contracten:
  - Koopcontract
  - Huurcontract
  - Leningovereenkomst
  - VOF contract
 • Belastingcontroles
 • Bezwaar- en beroepsprocedures
 • Oprichting BV’s

Bent u geïnteresseerd in onze diensten? 
Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek.