DE JAARREKENING

Eén van onze belangrijkste diensten is het samenstellen van de jaarrekening ter afsluiting van een boekjaar. De jaarrekening geeft inzicht in jouw onderneming, waaronder de financiële ontwikkeling, kredietwaardigheid en financiële positie.

Wij zijn de specialist voor het samenstellen en controleren van jaarrekeningen. Wij zijn op de hoogte van alle wettelijke voorschriften en verslaggevingsgrondslagen. In de jaarrekening worden relevante financiële analyses en meerjarenoverzichten opgenomen. De presentatie in het jaarrapport sluit zoveel mogelijk aan op de bijzonderheden van jouw onderneming.

De jaarrekening wordt met je besproken. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op het resultaat, maar ook op de consequenties daarvan voor de toekomstige ontwikkelingen.

Indien de jaarrekening van een accountantsverklaring moet worden voorzien, dan kunnen wij dat uitbesteden aan een accountantskantoor waar wij een samenwerking mee hebben. Wij deponeren de jaarrekening (indien nodig) ook bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.