MKB Advisering

Als financiële partner zijn wij vaak voor de cliënt het eerste aanspreekpunt bij complexe zaken zoals start, samenwerking, keuze ondernemingsvorm en verkoop. Deze zaken hebben fiscale, juridische en financiële consequenties. Wij begeleiden en adviseren onze cliënten bij deze trajecten van A t/m Z.

Wij adviseren en begeleiden bij:

  • Oprichting, overname en verkoop van bedrijven
  • Keuze rechtsvorm en oprichting BV's
  • Aanvraag benodigde (gemeentelijke) (exploitatie)vergunningen
  • Opstellen ondernemingsplan
  • Financieringsvraagstukken en hypotheekaanvragen
  • Belastingcontroles
  • Bezwaar- en beroepsprocedures