Informatie

BEDEC adminstraties & belastingen

Administratiekantoor voor iedere ondernemer

Informatie HUB

Inkomstenbelasting

De rechtsvorm van jouw onderneming bepaalt of je Inkomstenbelasting betaalt of niet.  Eenmanszaak en Vof betalen Inkomstenbelasting. Hoe hoger je winst, hoe hoger de belasting wordt. Door fiscale aftrekposten en heffingskortingen, valt de te betalen Inkomstenbelasting lager.

De hoogte van de Inkomstenbelasting wordt berekend over het resultaat over een boekjaar. Het resultaat is de uitkomst van omzet – kosten = resultaat.

De aangifte Inkomstenbelasting wordt achteraf ingediend. Deze belasting betaal je ook achteraf. In het jaar zelf kan je ook een voorlopige aanslag betalen. Dit is een schatting van de winst die je maakt.

Elke Nederlander betaalt Inkomstenbelasting. Dat geldt voor alle particulieren, eigenaren van een Eenmanszaak of een vennoot in een Vof.

Omzetbelasting

De aangifte tijdvakken hebben strakke deadlines en moeten de aangiften altijd volledig en correct worden ingediend. Het is essentieel dat de administratie op orde is. Bovendien is het van belang dat je op de hoogte bent van alle belastingregels, aftrekposten en verplichtingen.

Besteed je de boekhouding uit aan ons? Dan zullen onze specialisten de aangiften Omzetbelasting correct, volledig en op tijd namens jou indienen. Zo bespaar je tijd en moeite om in de materie te verdiepen.  

De belasting over de toegevoegde waarde (btw), ook bekend als omzetbelasting, vormt een heffing op de verkoop van zowel goederen als diensten. Zowel consumenten als bedrijven worden onderworpen aan deze belasting. De regels en tarieven met betrekking tot de btw variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder locatie, bedrijfsgrootte en het specifieke type goederen en diensten.

Voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland bestaan er specifieke btw-regelingen en tarieven die van belang zijn. Hieronder worden de kernpunten toegelicht:

Btw-registratie: Wanneer een mkb-onderneming een bepaalde omzetdrempel overschrijdt, wordt het verplicht om zich bij de Belastingdienst te registreren en btw in rekening te brengen over de verkochte producten en diensten. Na voltooiing van de registratieprocedure ontvangt het mkb-bedrijf een uniek btw-identificatienummer.

Btw-tarieven: Binnen Nederland gelden meerdere btw-tarieven. Het standaardtarief bedraagt momenteel 21% en is van toepassing op de meeste geleverde goederen en diensten. Daarnaast is er een verlaagd tarief van 9% van kracht voor bepaalde goederen en diensten, zoals voedingsmiddelen, boeken, water, agrarische producten en specifieke culturele en recreatieve activiteiten. Bovendien wordt een tarief van 0% toegepast op internationale handel en bepaalde diensten buiten de Europese Unie.

Btw-aangifte: Als mkb-onderneming met een btw-verplichting dien je periodiek btw-aangifte te doen bij de Belastingdienst. Hierbij geef je de verschuldigde btw over je verkopen aan en kun je de btw die je hebt betaald over zakelijke uitgaven verrekenen. In de meeste gevallen moet de aangifte per kwartaal worden ingediend, maar afhankelijk van de omvang van je bedrijf zijn er ook opties voor maandelijkse of jaarlijkse aangifte.

Het is essentieel voor mkb-ondernemingen om op de hoogte te zijn van de geldende btw-regels en verplichtingen die op hen van toepassing zijn. Het kan raadzaam zijn om een boekhouder of belastingadviseur te raadplegen om ervoor te zorgen dat de btw nauwkeurig wordt berekend, gerapporteerd en afgedragen aan de Belastingdienst. Op deze manier blijft het mkb-bedrijf in overeenstemming met de voorschriften en minimaliseert het potentiële boetes en fiscale complicaties.

Iedere ondernemer moet elk kwartaal de omzetbelasting invullen en aangeven bij De Belastingdienst. Dat kun je zelf doen, maar als je zeker wilt weten dat je omzetbelasting correct en op tijd wordt aangegeven, is het fijn om te weten dat wanneer je de boekhouding uitbesteedt aan Entrpnr, de aangifte volledig voor jou wordt verzorgd.

Want nog los van de complexiteit van de Nederlandse belastingregels, kost het doen van een aangifte over het algemeen veel tijd. Bovendien hebben belastingen strakke deadlines en moeten de aangiften altijd volledig en correct worden ingediend. Dan is het essentieel dat je administratie goed op orde is. En dat je precies weet welke verplichtingen je hebt en welke aftrekposten je bijvoorbeeld kunt gebruiken.

Zorg uit handen

Het uitbesteden van de aangifte omzetbelasting neemt jou dus een hoop zorgen uit handen. Jij kunt er op vertrouwen dat de boekhouders altijd op de hoogte zijn van de razendsnel veranderende wet- en regelgeving rondom verschillende belastingen, verplichtingen en aftrekposten. Je hoeft dus niet meer zelf op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op dit gebied. Jij kunt erop vertrouwen dat je nooit een aantrekkelijke aftrekpost mist of dat je iets per ongeluk niet correct invult. Zo voorkom je problemen met de Belastingdienst en loop je geen risico’s op boetes.

Bovendien bespaar je ook nog eens veel tijd. Want nog los van de complexiteit van het Nederlandse belastingstelsel, kost de aangifte omzetbelasting altijd een hoop tijd. Zeker als je administratie niet op orde is. Of wanneer je niet precies weet welke verplichtingen je hebt en welke aftrekposten je bijvoorbeeld kunt gebruiken.

De btw (belasting over de toegevoegde waarde), ook wel omzetbelasting genoemd, is een heffing op de verkoop van goederen en diensten. Deze belasting wordt in rekening gebracht bij consumenten en bedrijven. De regels en tarieven voor btw kunnen variëren afhankelijk van de locatie, bedrijfsgrootte en het type goederen en diensten.

Voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland gelden specifieke btw-regelingen en tarieven. Hier zijn de belangrijkste aspecten:

  1. Btw-registratie: Wanneer een mkb-bedrijf een bepaalde omzetdrempel overschrijdt, wordt het verplicht om zich bij de Belastingdienst te registreren en btw in rekening te brengen op de verkochte producten en diensten. Na registratie ontvangt het mkb-bedrijf een btw-identificatienummer.

  2. Btw-tarieven: In Nederland zijn er verschillende btw-tarieven van kracht. Het standaardtarief is momenteel 21% en is van toepassing op de meeste goederen en diensten. Daarnaast geldt een verlaagd tarief van 9% voor bepaalde goederen en diensten, zoals voedingsmiddelen, boeken, water, agrarische producten en bepaalde culturele en recreatieve activiteiten. Ook is er een tarief van 0% van toepassing op internationale handel en bepaalde diensten buiten de EU.

  3. Btw-aangifte: Als btw-plichtig mkb-bedrijf moet je regelmatig btw-aangifte doen bij de Belastingdienst. Dit betekent dat je de verschuldigde btw op je verkopen moet aangeven en de btw die je hebt betaald op je zakelijke uitgaven kunt verrekenen. Meestal moet de aangifte per kwartaal worden ingediend, maar afhankelijk van de bedrijfsgrootte zijn er ook mogelijkheden voor maandelijkse of jaarlijkse aangifte.

Het is van groot belang dat mkb-bedrijven op de hoogte zijn van de btw-regels en -verplichtingen die op hen van toepassing zijn. Het kan verstandig zijn om een boekhouder of belastingadviseur te raadplegen om ervoor te zorgen dat de btw correct wordt berekend, aangegeven en afgedragen aan de Belastingdienst. Zo blijft het mkb-bedrijf compliant en kan het mogelijke boetes en fiscale problemen voorkomen.

Een boekhouder die wél snel reageert, meedenkt en adviseert. Een team dat écht voor jouw belangen staat, dat zijn wij! Stap vandaag nog over. 

Wil jij ook voor jezelf beginnen? Het lijkt zo leuk en dat is het zeker! Een idee kan werkelijkheid worden. Het is wel belangrijk een goed plan te hebben. 

Wil jij jouw financiële administratie uitbesteden? Dat is een slimme zet voor alle ondernemers. Of je nou een zzp’er, Eenmanszaak, Vof of een grotere MKB’er.

Scroll naar boven

Als je het contactformulier invult, zal één van onze boekhoudexperts contact met je opnemen.